JEOTURİZM (GEOTOURISM)

Jeoturizm, jeosit veya jeolojik miras durumundaki doğal varlıkları, mağara, kanyon veya etkileyici yer şekillerini görmek, tanımak veya inceleme amaçlı yapılan turizm çeşididir. Temel yönlendirici unsuru yerkürenin geçmişine duyulan merak ve bu merakı artırmaktır. İlginç doğal oluşumların varlığı turizm için malzemedir, ancak jeoturizmden söz edebilmek için, jeolojik miras elemanlarının, ziyaretçilerin kendi başlarına gezip öğrenebilecekleri şekilde alt yapının (kolay ulaşım, yön ve yönlendirme işaretleri, bilimsel açıklama panoları, dinlenme ve konaklama yerleri, müze ve tanıtım ofisleri vb) hazırlanmış olması gerekir. Jeoturizm için doğal oluşumlardan bir tanesi yetebileceği gibi birçoğu birlikte düzenlenmiş de olabilir. Turizme esas varlığın cansız doğa parçaları olması dolayısıyla jeoturizm ekoturizmden ayrılır. Bir çok jeoparkta, jeolojik varlıkların yanında flora ve faunada jeoparkların bir parçası olarak jeoturizm içinde değerlendirilir.

Bir cevap yazın