AVRUPA JEOPARK AĞI (ProGEO)

ProGEO önemli jeolojik alanların peyzajının korunmasının yanı sıra jeolojik miras niteliğindeki varlıklarım bilimsel eğitsel, kültürel ve turistik düzeylerinin korunması ve çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürüten bir STK’dur.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.progeo.ngo/index.html lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın