Munzur Baba Mitolojisi ve Tarihsel Kaynakları Üzerine Bir Deneme, 19.03.2018

Munzur Baba, Dersim Alevileri için kutsal bir şahsiyettir. Bu şahsa ait efsane yüzyıllardır nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Ele alınan bu makalede Munzur Baba ve onun kerametiyle ortaya çıkan Munzur Nehri, çeşitli dönemlere ait yazılı kaynaklar ışığında aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Munzur ile ilgili ilk yazılı kaynağın 16. yüzyılın ilk yarısına kadar dayandığı tespit edilmiştir. Bu kayıtlarda Munzur’un sadece bir efsanevi kişi olmadığı, ayrıca gözelerin bulunduğu yerde Munzur adında bir zaviyenin de varlığı ortaya çıkmıştır. Osmanlı dönemindeki kaynakların haricinde Cumhuriyet döneminde Munzur Baba ve Munzur Nehri ile ilgili yazılmış olan eserler de incelenerek Munzur Baba Mitolojisi değerlendirilmeye çalışılmıştır.

4. Munzur Baba Mitolojisi ve Tarihsel Kaynakları Üzerine Bir Deneme

Bir cevap yazın