Tunceli İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizme Yönelik Bakışları, Aralık 2015

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Tunceli ili; bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir. İlde üzerinde hassasiyetle durulan, geliştirilebilecek üç sektörden (turizm, tarım-hayvancılık ve enerji) biri olarak turizm sektörü gösterilmektedir. Türkiye’nin en büyük Milli Parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı’yla, başta akarsu, şelaleleri ve gözeleri olmak üzere, dağ zirvelerindeki krater gölleriyle, Keban Baraj Gölü’nden oluşan su kaynaklarıyla, çevresindeki doğal güzellikleriyle, yerel kültürüyle ve otantik yaşam tarzıyla Tunceli ili zengin turizm kaynaklarına sahiptir. Turizm potansiyeline sahip yörelerde, doğal ve kültürel değerlerin turizme açılmasında yerel halkın turizme bakışı ve elbette desteği arzulanan başarılı bir turizm gelişimi için büyük bir önem arz etmektedir. Çalışmanın temel amacı; Tunceli ilinde geliştirilmesi düşünülen turizm faaliyetlerine yöre halkının nasıl baktığının belirlenmesidir. Bu doğrultuda yerel halkın ilin turizm potansiyeli hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları, Tunceli’de geliştirilebileceğini düşündükleri turizm türleri ve Tunceli turizmine yönelik öngördükleri sorunların neler olduğu ile ilgili tespitler yapılmış ve ilin turizm gelişimi için öneriler sunulmuştur. Araştırmada anket yöntemi ile dört yüz yirmi beş kişiden ihtiyaç duyulan veriler toplanmıştır.

3. Tunceli_Ili_Kirsal_Turizm_Potansiyeli_ve

Bir cevap yazın