Tunceli (Türkiye)’nin Monokotil Petaloidleri, 26.03.2018

Bu çalışma, Tunceli (Türkiye) ilinin monokotil petaloidlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Davis’in kareleme sistemine göre çoğunluğu B7, az bir kısmı ise B8 karesindedir. Bu araştırmada, 2014–2015 yılları arasında Tunceli’de arazi çalışmaları yapılmıştır. Tayin edilen bitkilerden 11 familyaya ait toplam 150 takson (142 tür, 4 alttür ve 4 varyete) tespit edilmiş olup, bunlardan 33 tanesi endemiktir. Alanda tespit edilen taksonlardan 26 tanesi Tunceli ili için yeni kayıttır. Bu çalışma devam eden Tunceli Florası’nın belirlenmesi çalışmasının bir bölümüdür.

5. Tunceli (Türkiye)’nin Monokotil Petaloidleri

Bir cevap yazın