UNESCO GLOBAL JEOPARK AĞI

UNESCO Global Jeoparkları, uluslararası jeolojik öneme sahip yerlerin ve peyzajların bütünsel bir koruma, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yönetildiği birleşik tek coğrafi alanlardır. Yerel toplulukları da dahil ederek korumayı sürdürülebilir kalkınma ile birleştirme konusundaki aşağıdan yukarıya yaklaşımı giderek daha popüler hale gelmektedir. Halen 41 ülkede 147 UNESCO Küresel Jeopark bulunmaktadır. Her bir UNESCO Global Jeopark’ın web sayfası mevcuttur ve her site hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/ lütfen tıklayınız.

Bir cevap yazın