Munzur Vadisi’nde (Tunceli) Sürdürülebilir Turizm

Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nün Tunceli Dağlık (Aşağı Murat Dağlık Yöresi) Yöresi’nde yer alan Munzur Vadisi’ni sürdürülebilir turizm olanakları açısından ele almaktadır. Munzur Vadisi 1971 yılında milli park olarak koruma altına alınmıştır. Bu sahanın milli park ilan edilmesindeki etken; doğal yapı, zengin bitki örtüsü, akarsuya kaynak teşkil eden gözeler, kuzeyinde yer alan buzul gölleri ve yöreye özgü hayvan türleridir. 42 800 hektarlık alan kaplayan Milli Park’ın 15 000 hektarlık kısmı “Av Hayvanları Koruma Sahası” olarak ayrılmıştır. Sürdürülebilir turizm olanakları bakımından Munzur Vadisi Milli Parkı hem potansiyel bir yöre hem de günümüzde aktif turizmin gerçekleştiği bir alandır. Ancak bu alanın aktif turistleri yöreden yurt dışı ve yurt içine göç etmiş olan Tuncelilerdir. Farklı alanlardan turist çekebildiği takdirde beklenilen sosyal ve ekonomik gelişmeler şehrin çehresini olumlu yönde değiştirecektir. Anahtar Kelimeler: Tunceli, Munzur Vadisi, Milli Park, Sürdürülebilir Turizm, Munzur Gözeleri.

Munzur Vadisi’nde (Tunceli) Sürdürülebilir Turizm_Tarihsiz