TRB1 BÖLGE PLANI

Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ülkemizin aşılması gereken en önemli sorunlarından biridir. Bölgesel gelişmişliğin ötesinde bölgesel rekabetçilik kavramının tartışıldığı günümüzde, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün kaynak ve bireyleri ile topyekün hareket etmek suretiyle çalışması gerekmektedir. 2006 yılında, bu farklılıkları olabildiğince azaltmak ve bölgelerin kendi yerel dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle rekabet gücünü artırmak üzere kurulan ve geride kalan yaklaşık 10 yıllık süreçte ülkemize önemli katkılar sağlayan Kalkınma Ajanslarına bu noktada daha fazla görev düşmektedir.
Bu görev bilinci ile Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, gerek kendi yürüteceği faaliyet ve desteklere yol göstermesi, gerekse bölgedeki diğer tüm paydaşların sinerji ve ahenk içerisinde benzer hedeflere yürüyebilmesine yönelik bir rehber olarak 2014-2023 dönemine esas TRB1 Bölge Planı hazırlık sürecini yürütmüştür. TRB1 Bölge Planı (2014- 2023) katılımcılık esasıyla, tüm kamu kurum-kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum arasında iletişim ve işbirliği sağlanmak suretiyle hazırlanmış kapsamlı bir çalışma olup, bölgenin mevcut sosyal ve ekonomik durumunu ortaya koymakta, sektörel ve bölgesel eğilimler doğrultusunda strateji ve faaliyetler önermektedir.

3. 2014-2023 TRB1 Bölge Planı, Aralık 2014