TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU

Hazırlamış olduğumuz bu rapor, Tunceli ilinde doğal olarak yetişmekte olan bitkilerin ekonomik değerlerinin ortaya çıkarılması için bir ön çalışma niteliğindedir. Çalışma ilin ve ülkenin bitki ürünleri potansiyelini ortaya koyup, bu potansiyelin bilimsel çalışmalarla uygun sektörlerde değerlendirilmeye başlanmasını hedeflemektedir.
Doğaya dönüşümün bir slogan haline geldiği günümüz dünyasında, doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, küresel piyasada birçok sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. Özellikle sentetik ve kimyasal içerikli ilaçların, yan etkilerinin ortaya çıkışı tıbbi bitki kullanımını artırmıştır. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle bitkiler, baharat ,ilaç sanayi, meşrubat, parfüm, sabun, şekerleme, kozmetik, diş macunu, çiklet, şifalı ve dinlendirici çay imalatı, esans, aroma,süs ve peyzaj gibi birçok alanda kullanılmaktadır. İnsanların tıbbi bitkilere bu denli yönelişi, dünyada büyük bir pazar yaratmıştır. Bu bağlamda çağın getirdiği sayısız olumsuzluktan etkilenmeyen Tunceli tabiatı, dünyada birçok bölgenin sahip olamadığı bir doğallığa sahiptir.
Ülkemiz bulunduğu coğrafik ve matematik konum nedeniyle oldukça zengin bir floraya sahiptir. Ülkenin sahip olduğu bitki çeşitliğinin yanında, 3090 tür endemik bitkiye sahip olması, ülkeyi doğal olarak küresel bitki ürünleri pazarında rekabetçi kılmaktadır. Ancak ülkemizde doğal olarak yetişme alanı bulan bitkilerin ülke ekonomisine katkısı ülkenin sahip olduğu potansiyelin oldukça gerisindedir. Ülkemiz toplam 25 milyar Dolarlık Tıbbi ve Aromatik Bitki pazarında, sadece 100 milyon Dolarlık bir Pazar payına sahiptir. Gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki ihracatının büyük bir kısmı işlenmemiş ürünlerden oluştuğu için, sektörde ülke ekonomisine yeterince katma değer sağlanmamaktadır. Tunceli bitki çeşitliği ve sahip olduğu endemik türlere bakımından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha zengin bir flora sahiptir. İlin toplam yüzölçümünün 4/3’ünü oluşturan yüksek dağlarda ve derin vadilerde yılın belli dönemlerinde çiçek açan ve meyvelerini veren bitkiler, ülkenin ve ilin ekonomisi için keşfedilmeyi beklemektedir. Tunceli sahip olduğu coğrafya nedeniyle tarıma elverişli alanlarının az olması ve sanayi kollarının istenilen düzeyde gelişmemesi, ilde bulunan bitki türlerinin ekonomik değerlerini ortaya çıkartmayı ilin gelişmesinde öncelikli duruma getirmektedir. İlde bulunan 1518 bitki türünün ekonomik değeri olabilecek türlerin envanteri çıkarılıp, bilimsel özelikleri saptandıktan sonra bitki türlerinin kullanılabileceği sektörler belirlenmelidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalar, ihracat girdisi yok denecek kadar az olan ile ihracat yapma olanağı sağlayacak ve belki de Tunceli’yi bir bitki kentine dönüştürecektir.

4. Tunceli Ekonomik Değerleri Olan Bitkiler Raporu, Aralık 2011