hakki

Şahintaşı Buzulu

Buzullar deyince aklımıza hep kutuplar geliyor. Peki Türkiye’de de buzullar olduğunu, hatta bazılarının günümüze kadar saklı kaldığını biliyor muydunuz? Buzulların anavatanı kutuplar olsa da yüksek dağların zirvelerine ve kuytuluklarına yerleşmiş buzullar da var. Öyle ki ekvatorun hemen güneyinde, 5895 m yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı’nın zirvesinde bile buzul görmek mümkün. Ülkemizde de hâlâ sarp dağların kuytuluklarında küresel ısınmanın yok edemediği ve keşfedilmeyi …

Devamı »

TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU

Hazırlamış olduğumuz bu rapor, Tunceli ilinde doğal olarak yetişmekte olan bitkilerin ekonomik değerlerinin ortaya çıkarılması için bir ön çalışma niteliğindedir. Çalışma ilin ve ülkenin bitki ürünleri potansiyelini ortaya koyup, bu potansiyelin bilimsel çalışmalarla uygun sektörlerde değerlendirilmeye başlanmasını hedeflemektedir. Doğaya dönüşümün bir slogan haline geldiği günümüz dünyasında, doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, küresel piyasada birçok sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. …

Devamı »

Munzur Vadisi’nde (Tunceli) Sürdürülebilir Turizm

Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nün Tunceli Dağlık (Aşağı Murat Dağlık Yöresi) Yöresi’nde yer alan Munzur Vadisi’ni sürdürülebilir turizm olanakları açısından ele almaktadır. Munzur Vadisi 1971 yılında milli park olarak koruma altına alınmıştır. Bu sahanın milli park ilan edilmesindeki etken; doğal yapı, zengin bitki örtüsü, akarsuya kaynak teşkil eden gözeler, kuzeyinde yer alan buzul gölleri ve yöreye …

Devamı »

TRB1 BÖLGE PLANI

Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ülkemizin aşılması gereken en önemli sorunlarından biridir. Bölgesel gelişmişliğin ötesinde bölgesel rekabetçilik kavramının tartışıldığı günümüzde, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün kaynak ve bireyleri ile topyekün hareket etmek suretiyle çalışması gerekmektedir. 2006 yılında, bu farklılıkları olabildiğince azaltmak ve bölgelerin kendi yerel dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle rekabet gücünü artırmak üzere …

Devamı »

Tunceli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023

Doğada yapılan turizm çeşitleri toplum içinde doğa bilincini ve saygısını geliştirirken aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı durumuna gelmiştir. Birçok ülke için önemli bir gelir kaynağı olan ekoturizm yerel halkın ekonomik refahını artırmak için fırsat niteliğindedir. Bu turizm çeşidinde müşteri durumunda olan ekoturistler deyim yerindeyse yerel halkın ayağına kadar gider. Bunun yanında dünyadaki doğal dengeleri ve insan yaşamını bekleyen …

Devamı »

MUNZUR VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI

Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kabul edilen Munzur Dağlarında şu ana kadar 1407 tür, 75 alttür ve 36 varyete olmak üzere toplam 1518 takson saptanmıştır. Munzur dağlarında bilinen Türkiye’ye özgü endemik türlerin (Dünyada Türkiye’den başka yerde yetişmeyen türler) sayısı 277 olup toplam doğal floraya oranı %20’dir. Bunlardan 43 tür yalnızca Munzur dağlarına özgüdür. Munzur Dağlarına özgü olan bu türlerden biri de …

Devamı »

TREKKİNG (DOĞA YÜRÜYÜŞÜ)

Munzur dağlarına yürüyüş Doğada, belirli bir noktadan bir diğer noktaya belirlenen bir zamanda ve yol üzerinden varmak amaçlı yapılan, tempolu sportif yürüyüşlere Trekking (Doğa Yürüyüşü) denir. İngilizce trek (yolculuk, göç etmek) kelimesi ve -ing ekinden üretilmiş bir kelime olan trekking dilimizde de yaygın bir kullanıma sahip olsa da doğa yürüyüşü daha doğru bir ifadedir. Doğal engellerle dolu yolun, arazinin, parkurun herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürüyerek aşılması şeklinde …

Devamı »

MUNZUR VADİSİ JEOPARK PROJESİ İÇİN SUNUM YAPILACAK

Munzur Vadisinin Jeopark Potansiyeli sunumu Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan tarafından Demokratik Alevi Dernekleri üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilecek. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkez Konferans Salonunda 14.09.2019 Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak olan sunumda, “Munzur Vadisinin Jeopark Potansiyeli” ve son günlerde basın yayın organlarında sıklıkla dile getirilen, Munzur Vadisi`nin maden arama ruhsatlarına açık hale getirilmesi ile vadi üzerinde planlanan barajlara …

Devamı »

TUNCELİ BELEDİYE MECLİSİ`NDEN ANLAMLI KARAR

Tunceli Belediyesi Munzur Vadisi’nin jeopark olması için önemli ve anlamlı bir adım attı. Tunceli Belediye Meclisi, Belediye bünyesinde “Jeopark Birimi” oluşturulması kararı aldı. Tunceli Belediyesi, Odamız ile 24-25 Eylül tarihleri arasında Tunceli Belediyesi Konferans Salonu’nda ortaklaşa gerçekleştirilecek olan “Munzur Vadisinin Jeopark Potansiyeli ve Jeoturizm Çalıştayı’ndan önce belediye bünyesinde “Jeopark” birimi oluşturacak. Munzur Vadisi’nin sahip olduğu flora ve faunanın yanı sıra, jeolojik, …

Devamı »