BİLİMSEL VE TEKNİK MAKALELER

Eylül, 2019

 • 16 Eylül

  Munzur Vadisi’nde (Tunceli) Sürdürülebilir Turizm

  Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nün Tunceli Dağlık (Aşağı Murat Dağlık Yöresi) Yöresi’nde yer alan Munzur Vadisi’ni sürdürülebilir turizm olanakları açısından ele almaktadır. Munzur Vadisi 1971 yılında milli park olarak koruma altına alınmıştır. Bu sahanın milli park ilan edilmesindeki etken; doğal yapı, zengin bitki örtüsü, akarsuya kaynak teşkil eden gözeler, kuzeyinde yer alan buzul gölleri ve yöreye …

Ağustos, 2019

 • 26 Ağustos

  Tunceli (Türkiye)’nin Monokotil Petaloidleri, 26.03.2018

  Bu çalışma, Tunceli (Türkiye) ilinin monokotil petaloidlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Davis’in kareleme sistemine göre çoğunluğu B7, az bir kısmı ise B8 karesindedir. Bu araştırmada, 2014–2015 yılları arasında Tunceli’de arazi çalışmaları yapılmıştır. Tayin edilen bitkilerden 11 familyaya ait toplam 150 takson (142 tür, 4 alttür ve 4 varyete) tespit edilmiş olup, bunlardan 33 tanesi endemiktir. Alanda tespit edilen …

 • 26 Ağustos

  Munzur Baba Mitolojisi ve Tarihsel Kaynakları Üzerine Bir Deneme, 19.03.2018

  Munzur Baba, Dersim Alevileri için kutsal bir şahsiyettir. Bu şahsa ait efsane yüzyıllardır nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Ele alınan bu makalede Munzur Baba ve onun kerametiyle ortaya çıkan Munzur Nehri, çeşitli dönemlere ait yazılı kaynaklar ışığında aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Munzur ile ilgili ilk yazılı kaynağın 16. yüzyılın ilk yarısına kadar dayandığı tespit edilmiştir. Bu kayıtlarda Munzur’un …

 • 26 Ağustos

  Tunceli İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizme Yönelik Bakışları, Aralık 2015

  Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Tunceli ili; bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir. İlde üzerinde hassasiyetle durulan, geliştirilebilecek üç sektörden (turizm, tarım-hayvancılık ve enerji) biri olarak turizm sektörü gösterilmektedir. Türkiye’nin en büyük Milli Parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı’yla, başta akarsu, şelaleleri ve gözeleri olmak üzere, dağ zirvelerindeki krater gölleriyle, Keban Baraj Gölü’nden …

 • 26 Ağustos

  Tuncelinin Bazı Yöresel Bitki Adları, Eylül 2015

  Bu çalışmada Tunceli’nin Ovacık, Pertek, Pülümür, Hozat, Mazgirt ilçelerinde yaptığımız etnobotanik araştırmalarında saptanan yöresel bitki adları sunulmuştur. Bu çalışmanın sonucuna göre 306 bitki taksonuna ait 491 yöresel ad tespit edilmiş olup, saptadığımız 65 taksonun yöresel adı ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir. Bitkiler Latince adına göre alfabetik olarak liste halinde metin içinde belirtilmiştir.

 • 26 Ağustos

  Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Balık Faunası, 2013

  Bu çalışma, Mayıs 2011-Eylül 2012 tarihlerinde Uzunçayır Baraj Gölü ve bu baraj gölüne akan akarsuların balık faunasını tespit etmek amacıyla yapılmışıýr. Çalışma sonucunda Salmonidae, Cyprinidae ve Nemacheilidae familyasýna ait toplam 12 takson (Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858), Acanthobrama marmid Heckel, 1843, Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782), Alburnus mossulensis Heckel, 1843, Barbus lacerta Heckel, 1843, Capoeta trutta (Heckel, 1843), Capoeta umbla (Heckel, …