RAPORLAR

Eylül, 2019

 • 16 Eylül

  Şahintaşı Buzulu

  Buzullar deyince aklımıza hep kutuplar geliyor. Peki Türkiye’de de buzullar olduğunu, hatta bazılarının günümüze kadar saklı kaldığını biliyor muydunuz? Buzulların anavatanı kutuplar olsa da yüksek dağların zirvelerine ve kuytuluklarına yerleşmiş buzullar da var. Öyle ki ekvatorun hemen güneyinde, 5895 m yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı’nın zirvesinde bile buzul görmek mümkün. Ülkemizde de hâlâ sarp dağların kuytuluklarında küresel ısınmanın yok edemediği ve keşfedilmeyi …

 • 16 Eylül

  TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU

  Hazırlamış olduğumuz bu rapor, Tunceli ilinde doğal olarak yetişmekte olan bitkilerin ekonomik değerlerinin ortaya çıkarılması için bir ön çalışma niteliğindedir. Çalışma ilin ve ülkenin bitki ürünleri potansiyelini ortaya koyup, bu potansiyelin bilimsel çalışmalarla uygun sektörlerde değerlendirilmeye başlanmasını hedeflemektedir. Doğaya dönüşümün bir slogan haline geldiği günümüz dünyasında, doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, küresel piyasada birçok sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. …

 • 16 Eylül

  Munzur Vadisi’nde (Tunceli) Sürdürülebilir Turizm

  Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nün Tunceli Dağlık (Aşağı Murat Dağlık Yöresi) Yöresi’nde yer alan Munzur Vadisi’ni sürdürülebilir turizm olanakları açısından ele almaktadır. Munzur Vadisi 1971 yılında milli park olarak koruma altına alınmıştır. Bu sahanın milli park ilan edilmesindeki etken; doğal yapı, zengin bitki örtüsü, akarsuya kaynak teşkil eden gözeler, kuzeyinde yer alan buzul gölleri ve yöreye …

 • 16 Eylül

  TRB1 BÖLGE PLANI

  Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ülkemizin aşılması gereken en önemli sorunlarından biridir. Bölgesel gelişmişliğin ötesinde bölgesel rekabetçilik kavramının tartışıldığı günümüzde, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün kaynak ve bireyleri ile topyekün hareket etmek suretiyle çalışması gerekmektedir. 2006 yılında, bu farklılıkları olabildiğince azaltmak ve bölgelerin kendi yerel dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle rekabet gücünü artırmak üzere …

 • 16 Eylül

  Tunceli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023

  Doğada yapılan turizm çeşitleri toplum içinde doğa bilincini ve saygısını geliştirirken aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı durumuna gelmiştir. Birçok ülke için önemli bir gelir kaynağı olan ekoturizm yerel halkın ekonomik refahını artırmak için fırsat niteliğindedir. Bu turizm çeşidinde müşteri durumunda olan ekoturistler deyim yerindeyse yerel halkın ayağına kadar gider. Bunun yanında dünyadaki doğal dengeleri ve insan yaşamını bekleyen …

 • 16 Eylül

  MUNZUR VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI

  Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kabul edilen Munzur Dağlarında şu ana kadar 1407 tür, 75 alttür ve 36 varyete olmak üzere toplam 1518 takson saptanmıştır. Munzur dağlarında bilinen Türkiye’ye özgü endemik türlerin (Dünyada Türkiye’den başka yerde yetişmeyen türler) sayısı 277 olup toplam doğal floraya oranı %20’dir. Bunlardan 43 tür yalnızca Munzur dağlarına özgüdür. Munzur Dağlarına özgü olan bu türlerden biri de …

 • 2 Eylül

  Bir Tutam Tunceli

  Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Irmağı, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Barajı Gölü ile çevrilidir. Belirgin doğal sınırlarla kuşatılmış olan il toprakları, doğuda Bingöl ve Elazığ, güneyde Elazığ, batı ve kuzeyde Erzincan illeriyle komşudur. Tunceli, 7.774 Km2 yüzölçümü ile Türkiye topraklarının % 1’ini kaplamaktadır. 2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sayımına göre Tunceli’nin toplam …

Ağustos, 2019

 • 26 Ağustos

  Tunceli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023, 2013

  Raporu indirmek için tıklayınız Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinden oluşan TRB1 Bölgesini 2023 yılına taşıyacak olan öncelik ve tedbirleri ortaya koyan 2014 – 2023 Bölge Planı Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır. Sosyal doku, beşeri sermaye, öne çıkan sektörler, yer altı ve yer üstü kaynaklar, çevre ve erişilebilirlik gibi bölgenin sosyo-ekonomik kalkınma sürecinde rol oynayabilecek temel pek …

 • 26 Ağustos

  Tunceli Ekonomik Değerleri Olan Bitkiler Raporu, Aralık 2011

  Hazırlamış olduğumuz bu rapor, Tunceli ilinde doğal olarak yetişmekte olan bitkilerin ekonomik değerlerinin ortaya çıkarılması için bir ön çalışma niteliğindedir. Çalışma ilin ve ülkenin bitki ürünleri potansiyelini ortaya koyup, bu potansiyelin bilimsel çalışmalarla uygun sektörlerde değerlendirilmeye başlanmasını hedeflemektedir. Doğaya dönüşümün bir slogan haline geldiği günümüz dünyasında, doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, küresel piyasada birçok sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. …